Kontakt
Proizvodi
Home

Aluminijski profili FUTURA sa prekinutim termičkim mostom i ALUMINIJ-DRVO FUTURA profili sa prekinutim termičkim mostom.

Danas su na tržištu prisutni mnogi tipovi profila, da bi se išlo naprijed mi vidimo budućnost u kompozitnim profilima ALUMINIJ-DRVO-PVC.

U ovoj seriji su usklađene dobre strane svakog navedenog materijala :

 

• drvo -izolator i estetski izgled interijera

• aluminij - velika nosivost uz odličnu finoću izvedbe

• PVC (poliamidi) - odlični izolatori

 

Ulaskom u EU očekujemo da će poslovanje ići u smjeru energetske učinkovitosti pa se kroz ove serije maksimalno ide u tom smjeru.

Proizvod futura ima neobična riješenja u odnosu na druge serije profila već prisutnih na tržištu kao što su skrivena krila koja nemaju

spoljnog lica te diktuje direktno na staklo i nemaju staklodržača u untrašnjosti krila po čemu se ova serija bitno razlikuje od ostalih.

 

Copyright © 2020. FUTURA PROFILI d.o.o.